Med bærekraft og miljø i fokus

Med dagens fokus på miljø finnes det knapt et sunnere sted og oppholde seg enn i Fjellsnaret. For å oppfylle hyttedrømmen kan det derfor være fornuftig å tenke på ren luft, rent vann og på materialvalg i hytta. Fjellsnaret er opptatt av å opprettholde kulturminnelandskapet.

Fra middelaldersk stavkirke til moderne hytteliv

Utenfor stavkirken og rundt om på bygdetunet fortelles Uvdals historie gjennom innskrifter og informasjonsplaketter. Men først og fremst er det atmosfæren som gir det sterkeste inntrykket.

Det sitter bønn i disse veggene; over 800 år med feiring, tragedie, møte mellom mennesker ved både fest og hverdag. Selv om den ikke blir brukt i samme grad som før, er det lett å leve seg inn i en alder da kirken utgjorde et viktig samlingspunkt for hele dalen.

Den samme, tidløse atmosfæren går også igjen i Uvdals hytter og privatboliger, som glir naturlig inn i det nasjonalromantiske landskapet. Mange er bygget etter tradisjonelle lafteteknikker og vedlikeholdt fra generasjon til generasjon gjennom uminnelige tider.

I samspill med naturen

Menneskelig bosetting i området kan spores tilbake over 8000 år, da isen hadde lettet og jegere slo seg ned på Hardangervidda. Det bølgende landskapet de møttes med var fruktbart, vannene kokte med ørret og massive flokker med villrein fikk bakken til å riste.

Fremdeles er Hardangervidda hjem for Europas største villreinflokk – mellom 10 000 og 11 000 dyr i vintersesongen.

Uvdals befolkning har alltid levd i tett samspill med naturen og fjellheimen, som i mange hundre år utgjorde det viktigste knutepunktet mellom vest og øst.

I samspill med naturen

Menneskelig bosetting i området kan spores tilbake over 8000 år, da isen hadde lettet og jegere slo seg ned på Hardangervidda. Det bølgende landskapet de møttes med var fruktbart, vannene kokte med ørret og massive flokker med villrein fikk bakken til å riste.

Fremdeles er Hardangervidda hjem for Europas største villreinflokk – mellom 10 000 og 11 000 dyr i vintersesongen.

Uvdals befolkning har alltid levd i tett samspill med naturen og fjellheimen, som i mange hundre år utgjorde det viktigste knutepunktet mellom vest og øst.

Lokal tradisjon og håndverk

Fjellsnaret har inngått avtaler med lokale håndverkere og leverandører for å kunne tilby deg akkurat den hytta du drømmer om. Fjellsnaret skal kjennetegnes på både helheten og detaljer ved bruk av førsteklasses tømmer i stav og laft, torvtak eller tretak, og ved bruk av tjære.

Du som hytteeier kan selv være med på å holde kulturarven fra Numedal i hevd. For hver tomt som selges i Fjellsnaret, avsettes det midler som blant annet brukes til videreutbygging av lokalt sti- og løypenett.

Vi har under planlegging av Fjellsnaret tatt spesielle hensyn til natur og kulturminner som kullgroper, jernvinningsanlegg, gamle ferdselsårer og ulike biotoper. Vi bruker dyktige lokale håndverkere som leverer kvalitetsløsninger i massivtre, laft, stav og reisverk.